Personvernerklæring for K-Jump

1. Behandlingsansvarlig

Andreas Kleven er behandlingsansvarlig for bedriftens behandling av personopplysninger.

2. Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: e-postadresse, passord, navn, addresse og faktureringsdetaljer.

3. Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne identifisere deg som kunde, fakturering og levering av avtalte tjenester.

4. Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider. Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service.

5. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

6. Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

7. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

8. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.


Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende:

Andreas Kleven
andreas@kjump.no